Mikroinstalacje

 

Mikroinstalacja to instalacja wykorzystująca odnawialne źródła energii do mocy 40 kW

 

Mikroinstalacje są montowane zarówno na gruncie jak i na dachach budynków. Te pierwsze są nieco droższe ze wzglęgu na potrzebę montażu stelaży wymuszających kąt nachylenia, oraz podtrzymujących konstrukcję. Instalacje dachowe wykorzystujące „naturalny” kąt nachylenia dachu są tańsze, gdyż nie wymagają konstrukcji wymuszającej nachylenie. Najlepsze osiągi generują dachy o azymucie południowym, ale także wschodnim i zachodnim. Jedynie azymut północny dachu nie pozwala na dobre osiągi  w uzyskaniu energii elektrycznej.

Podstawowe elementy mikroinstalacji fotowoltaicznej posadowionej na dachu dowolnego budynku to:

 mikto

  1. falownik wraz z zabezpieczeniami
  2. okablowanie
  3. specjalne przewody instalacyjne i łączniki
  4. konstrukcja nośna (w tym przypadku szyny mocowane do krokwi dachu)

 

 

fotos-19

W przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej posadowionej na gruncie, zamiast szyn stosuje się stojaki wymuszające kąt 30 stopni.

Każda instalacja fotowoltaiczna to inny koszt, uzależniony od posadowienia, wielkości instalacji i podłoża, rodzaju gruntu  i wielu innych czynników. Czym większa moc instalacji, tym mniejszy koszt każdego kW.

 

 

 

 

Średnie nmapaasłonecznienie w Polsce waha się między 950 - 1050 kWh/m2 w ciągu roku. Oznacza to, że posiadając własną domową mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy np. 10kW (mieszczącą się na niedużym domku) w ciągu roku wygenerujemy energię elektryczną o mocy około 10kW
Nasłonecznienie całego terytorium naszego kraju jest bardzo zbliżone w każdej jego części, dlatego też lokalizacja naszego domu nie ma znaczenia w wielkość generowania energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii. Co więcej położenie naszego kraju jest w tej samej strefie klimatycznej co Niemcy, którzy posiadają jedną z największych zainstalowanych mocy wytwarzanych z instalacji fotowoltaicznych.