POLITYKA JAKOŚCI

 

       Replikant sp z o.o.
ul.Racławicka 43A
32-200 Miechów; Polska


Polityka Jakości wyraża ogół zamierzeń odnośnie jakości oferowanych wyrobów i usług, ukierunkowanie działalności firmy na uzyskanie satysfakcji klienta. Została ustanowiona przez Prezesa firmy Replikant Zarządzeniem nr 01/2013 z dnia 02.05.2013 r. i rozpowszechniona wśród pracowników. Dla każdego pracownika jest zrozumiała.

Zarządzenie na temat Polityki Jakości zostało sformułowane adekwatnie do celu istnienia firmy i zawiera także zobowiązanie do spełnienia wymagań przyjętej normy ISO 9001:2000 oraz do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

Szkolenia z zakresu systemu jakości obejmują tematyką prezentację i dyskusję nad Polityką Jakości w celu zapewnienia o wdrożeniu i utrzymaniu na wszystkich poziomach organizacji.

Każdy pracownik zobowiązany jest do wykonywania przydzielonych mu zadań zgodnie z ustanowioną Polityką Jakości i celami jakościowymi.

Treść Polityki Jakości i wykaz celów strategicznych podlegają okresowym przeglądom pod względem przydatności oraz jej aktualności.

Firma działając w branży oraz mając na uwadze, że o powodzeniu i rozwoju przedsiębiorstw decydują klienci prowadzi politykę jakości, która zakłada:

 1. Sprostanie stale wzrastającym wymaganiom klientów. Wszystkie nasze prace są wynikiem naszych wysiłków, w związku z tym muszą być jak najlepsze, po to   aby z powodzeniem i zadowoleniem służyć naszym Klientom i środowisku naturalnemu.
 2. Stałą poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy pracowników. Nasi pracownicy byli, są i będą źródłem naszej siły, a tworzony przez nich zespół poprzez swoje zaangażowanie we wszystkie działania buduje w ostatecznym rachunku naszą reputację. Działania zespołowe, zaangażowanie wszystkich i każdego z osobna, a także szacunek dla pracowników stanowią istotę naszego postępowania.
 3. Kształtowanie wizerunku firmy jako nowoczesnej, dobrze zorganizowanej i efektywnie działającej. Profity stanowią końcową miarę uznania, skuteczności i zaufania do naszej pracy, a także są dowodem, że stale spełniamy oczekiwania naszych odbiorców.

  Celem nadrzędnym jest zadowolenie klientów, a ustanowiony system zarządzania jakością jest głównym instrumentem w osiąganiu tego celu.

Założone cele osiągamy poprzez :

 • systematyczne doskonalenie umiejętności i szkolenie pracowników oraz motywowanie załogi do powszechnego udziału w doskonaleniu systemu jakości,
 • ciągłą poprawę systemu zarządzania,
 • doskonalenie przepływu informacji wewnętrznej,
 • dobór dostawców według kryteriów jakości, terminowości i ceny,
 • unowocześnianie technologii i metod pracy zarówno w zakresie projektowania jak i wykonawstwa,
 • dokumentowanie wymagań jakościowych klienta,
 • terminowa realizacja umów,
 • wzrost sprzedaży i zyskowności usług,
 • utrzymanie konkurencyjnych cen na usługi.

Gwarancją spełnienia przyjętych zasad i celów jakościowych jest opisany w Księdze Jakości i wdrożony w przedsiębiorstwie SYSTEM JAKOŚCI, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 : 2000.

inż. Przemysław Odrzywałek

Prezes firmy